Onsdagen den 17 juli 2024

Verksamhet

Protokoll och andra underlag som beskriver verksamheten finns under Dokument. 

Stugorna som ligger på södra delen dvs GA 15 har inga egna sjötomter. Medlemmarna sköter berörda stränder och marker samt bastu och bryggor gemensamt.   GA 15 representeras för närvarande av Sven Hjelm i styrelsen som sammankallar dessa medlemmar vid behov. De träffas som regel direkt efter ordinarie årsmöte.