Tisdagen den 26 september 2023

Styrelsen

Medlemmarna i styrelsen för Radöns Samfällighetsförening:

Ordförande: Björn Andrén

Sekreterare: Leif Thunman

Kassör: Anders Lööf

Ledamöter:

Kjell Eriksson, Sven Hjelm

Suppleanter:

Roland Skilberg, Hans Nilsson

Revisorer:

Bengt Johansson, Ulf Brandt

Valberedning:

Kenneth Hägglund, Henrik Granell