Torsdagen den 20 juni 2024

Styrelsen

Medlemmarna i styrelsen för Radöns Samfällighetsförening:

Ordförande: Björn Andrén

Sekreterare: Leif Thunman

Kassör: Anders Lööf

Ledamöter:

Kjell Eriksson, Sven Hjelm

Suppleanter:

Anna-Maija Reivila, Charlie Eriksson

Revisorer:

Jörgen Eriksson revisor, Henrik Granell revisorssuppleant

Valberedning:

Henrik Granell, Lars Hultman