Söndagen den 5 december 2021

Styrelsen

Medlemmarna i styrelsen för Radöns Samfällighetsförening:

Ordförande: Björn Andrén

Sekreterare: Leif Thunman

Kassör: Anders Lööf

Ledamöter:

Christian Eriksson, Sven Hjelm

Suppleanter:

Roland Skilberg, Hans Nilsson

Revisorer:

Bengt Johansson, Ulf Brandt

Valberedning:

Kenneth Hägglund, Vakant (någon från södra Radön)