Onsdagen den 17 juli 2024

Sophämtning

Från och med 2022 gäller följande:

I Båtsviken finns 3st 660l kärl som töms varje onsdag.

I Björndammen finns 1st 660l kärl som töms varje  onsdag.

Säsongshämtning sker mellan v.18 och v.41 varje år och första tömningsdag år 2023 är den 3 maj och sista hämtning  11 oktober.

Fastighetsägarna faktureras årligen av Södertörns RenhållningsVerk- SRV.

Tänk på att vi endast har 4 tunnor till 25 fastigheter. Undvik därför skrymmande objekt samt försök att källsortera och kompostera. 

Alla uppmanas att hjälpa till så att  detta fungerar smidigt. Speciellt viktigt är att inte slänga sopor i slutet av oktober och vända tunnorna efter sista hämtningen v 41.