Måndagen den 6 december 2021

Sophämtning

Radön har en gemensamhetsanlägggning i form av 5 kärl i Båtsviken och 3 kärl i Björndammen. (Kommer att ändras så att det blir 7 kärl iBåtsviken och 1 i Björndammen).

Fastighetsägarna faktureras årligen av Södertörns RenhållningsVerk- SRV enligt en speciell beräkningsmodell för Radön.

Enligt avtal skall sophämtning ske under maj-okt. Före och efter dessa datum skall tunnorna inte utnyttjas och vara vända upp och ner.

Tänk på att vi endast har 8 tunnor till 25 fastigheter. Undvik därför skrymmande objekt samt försök att källsortera och kompostera. 

Alla uppmanas att hjälpa till så att  detta fungerar smidigt. Speciellt viktigt är att inte slänga sopor i slutet av oktober och vända tunnorna efter sista hämtningen om detta behövs.