Måndagen den 26 september 2022

Regler vid försäljning av fastighet

Regler vid försäljning av fastighet på Radön

1 Säljaren skall snarast informera Samfällighetens sekreterare att försäljning skett samt uppge köparens kontaktinformation.

2 Säljaren skall informera om de regler som gäller för medlemmar i Samfälligheten, vilka finns beskrivna på Samfällighetens hemsida.