Onsdagen den 17 juli 2024

Regler vid försäljning av fastighet

Regler vid försäljning av fastighet på Radön

1 Säljaren skall snarast informera Samfällighetens sekreterare att försäljning skett,

samt uppge köparens kontaktinformation.

2 Säljaren skall informera om de regler som gäller för medlemmar i Samfälligheten, 

vilka finns beskrivna på Samfällighetens hemsida.