Söndagen den 5 december 2021

Regler för Jakt

Några personer på Radön har jaktlicens. Påpekas att hantering av vapen är strikt reglerat i lag.

Jakt skall ha tillstånd av samfälligheten, bedrivas med ett tydligt syfte, vara tidsbegränsad. Såväl hantering som förvaring av vapen måste skötas lagenligt.