Onsdagen den 17 juli 2024

Regler för eldning

Trädgårdsavfall och eldning - Eldningsveckan

Regler om eldning finns på Botkyrka kommuns hemsida. Nedan visas ett utdrag från denna.

Eldning

Vecka 16 och 42 och helgerna i anslutning till de veckorna är det tillåtet att elda. Då är det tillåtet att elda träd, grenar och kvistar. Annat trädgårdsavfall; gräsklipp, löv och liknande ska du i första hand lägga på din kompost eller lämna på återvinningscentralen. OBS tryckimpegnerat virke får inte eldas på Radön utan skall lämnas till kommunens återvinningsanläggning.
 
Det är också tillåtet att elda på Valborgsmässoafton, den 30 april.
 
När du eldar måste du se till att dina grannar inte störs och att det inte uppstår någon fara för brand. Du får inte elda när det blåser kraftigt, är brandriskvärde 4 eller 5 eller om allmänt eldningsförbud råder. Eldningen får inte medföra besvär för människors hälsa eller miljö.
 
Mer information om eldning hittar du på Södertörns Brandförsvarsförbunds hemsida.