Onsdagen den 17 juli 2024

Kontakt med stugägare

OBS meddela snarast ändringar till samfällighetens sekreterare
 

Kontaktuppgifter per Stuga

Uppdaterad   2023-03-18
Nr Namn Mobil 1 Mobil 2
43 Leif Thunman 0708143792  
44 Mats Gustavsson & Åsa Brunzell 0709230104 0708653482
45 Lars Hultman 0703251604  
46 Hans Nilsson 0706659434  
47 Ulf & Kerstin Eidebo 0705325770 0709312526
48 Olga Öström Jörgen Eriksson 0705691619 0739171388
49 Viveka Karlsson 0766279837  
49 Marie-Theresia Berg 0731822553  
50 Peter Dannemann Jessica 0706394766 0725473434
51 Morgan och Victoria Forsberg 0705243908 0704347887
52a Christan Eriksson 0704782977  
52b Charlie Eriksson  Camilla Alevard 0709941240 0736885555
53 Anders Lööf 0705435583  
54 Camilla Eriksson 0701423668  
55 Kjell Eriksson 0708572683  
56 Stefan Vestergren 070 6725505  
57 Björn & Anki Andre´n  070 8785555 0707817330
58 Roland & Inger Skilberg 070 6381057  
59 Anthony & Ann Kearny 0766482495  
60 Lena Ängefjord 076 9427012  
61 Håkan & Iren Pettersson 0707 657342  
62 Ann och Pasi Rahko 070 8448427 072 3578685
63 Lars Åke Jonsson 0706 332935  
64 Göran & Harriet Wergeni 0708 442956  
65 Jenny & Henrik Granell 0738203033 0708545921
66 Anna Hjelm Cordova 0735139488  
67b Sven och Inger Hjelm 070 7983443 073 9689879
67a Rasmus Rainio  Anna Maija Reivila 0704056744 0760309761