Onsdagen den 17 juli 2024

Fiskevatten

Vilka rättigheter och skyldigheter har vi som betalar för  fiskevatten

Alla kan ju fiska med spö från land utan att betala fiskekort även på insidan av Radön. För att få fiska från båt och måste fiskekort lösas. Fiskekort kan bland annat köpas här: Stadens fiskekort - Stockholms stad (parker.stockholm).

För närvarande sker inget fiske med nät. Detta kräver överenskommeöse med Arne Carlsson i så fall

Skyldigheter vi nätfiske

Vakarna skall de vara uppmärkta med EF (eget fiskevatten) samt  namn adress (Radön) o tel nr annars kan Polis / Kustbevakningen beslagta näten. Vissa fiskarter  är utfiskade i vissa områden. Håll koll på vilka regler som gäller beträffande storlek på olika fiskarter.Generellt gäller att inte ta upp små (skall växa till) eller väldigt stora exemplar (behövs för fortplantning). Det är inte tillåtet att ta upp fiske för kommersiellt syfte i Järnafjärden.