Måndagen den 6 december 2021

Båtplats Båtsviken

Varje medlem har en bryggplats i Båtsviken. Styrelsen beslutar om fördelning av platser.