Torsdagen den 20 juni 2024

Båtplats Båtsviken

Varje medlem har en bryggplats i Båtsviken. Styrelsen beslutar om fördelning av platser.

Båtplatser hyrs enbart ut till fastighetsägare på Radön.