Måndagen den 26 september 2022

Båtplats Båtsviken

Varje medlem har en bryggplats i Båtsviken. Styrelsen beslutar om fördelning av platser.