Måndagen den 6 december 2021

Avgifter

Årsavgiften till samfälligheten är normalt  500kr och betalas i början av året.

Kassören skickar mail eller SMS när det är dags att betala.