Torsdagen den 20 juni 2024

Avgifter

Årsavgiften till samfälligheten är normalt  500kr och betalas i början av året.

Kassören skickar mail eller SMS när det är dags att betala.