Torsdagen den 21 november 2019

Styrelsen

Medlemmarna i styrelsen för Radöns Samfällighetsförening:

Ordförande: Roland Skilberg

Sekreterare: Anders Lööf

Kassör: Anki Andrén

Ledamöter:

Björn Andren, Sven Hjelm

Suppleanter:

Hans Nilsson, Anthony Kearney

Revisorer:

Bengt Johansson, Ulf Brandt

Kontaktuppgifter till medlemmarna i föreningen finns under Dokument om du loggat in på hemsidan.