Torsdagen den 21 november 2019

Regler för eldning

Trädgårdsavfall och eldning - Eldningsveckan

(Detta är ett utdrag från Botkyrka Kommuns hemsida)

http://www.botkyrka.se/Klimatochmiljo/avfallochatervinning/Tr%C3%A4dg%C3%A5rdsavfall-och-eldning

Eldning

Vecka 16 och 42 och helgerna i anslutning till de veckorna är det tillåtet att elda. Då är det tillåtet att elda träd, grenar och kvistar. Annat trädgårdsavfall; gräsklipp, löv och liknande ska du i första hand lägga på din kompost eller lämna på återvinningscentralen.
 
Det är också tillåtet att elda på Valborgsmässoafton, den 30 april.
 
När du eldar måste du se till att dina grannar inte störs och att det inte uppstår någon fara för brand. Du får inte elda när det blåser kraftigt, är brandriskvärde 4 eller 5 eller om allmänt eldningsförbud råder. Eldningen får inte medföra besvär för människors hälsa eller miljö.
 
Mer information om eldning hittar du på Södertörns Brandförsvarsförbunds hemsida.