Torsdagen den 21 november 2019

Båtplatser Björndammen

För bokning och betalning av Båtplatser kontaktas: Inger Hellström    

Email  inger.hellstrom@tredamer.se

Inger skickar sedan ut info till berörda vid behov.