Torsdagen den 21 november 2019

Båtplats Båtsviken

Varje medlem har en bryggplats i Båtsviken. Styrelsen beslutar om fördelning av platser.